Home

teamfotoIn huisartsengeneeskunde, en ook in onze praktijk is er veel veranderd de laatste jaren. Er zijn allerlei nieuwe inzichten, en technische mogelijkheden waardoor de focus steeds meer is komen te liggen op ziekte. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen afhankelijk zijn geworden van de gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk om ons te richten op gezondheid en willen ons richten op zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

We werken volgens actuele inzichten en de laatste ontwikkelingen, en zullen inspelen op de zorgbehoeftes van de patiënt en zijn omgeving. We willen zo goed mogelijk 'te dokteren' maar willen daarbij oog hebben voor de 'volledige mens' in zijn omgeving

De praktijk wil een lerende organisatie zijn en openstaan voor suggesties ter verbetering van de door ons geleverde zorg.

We hopen u met deze site zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen van onze praktijk en de huisartgeneeskunde.

Als u nog vragen heeft kunt altijd contact op nemen met de praktijk. 

praktijkfolder 2017