Telefonisch spreekuur

We hebben niet een vast tijdstip waarop u kunt bellen voor overleg met de huisarts. Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijnen kunt u met vragen terecht. Zij kan u adviseren en legt uw vragen altijd aan de huisarts voor.
Zonodig belt de huisarts u terug.

Uitslagen :  worden door de assistente doorgebeld. Bij uitslagen die meer uitleg vragen  belt de huisarts zelf.