* Dossier

 

Toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens

Al enige tijd is het mogelijk om relevante medische gegevens, zoals medicatiegebruik in te zien voor zorgverleners waar u mee te maken krijgt. Goed voor een verantwoorde zorgverlening om deze informatie te hebben.

Hiervoor is het noodzakelijk dat u bij zowel de huisarts als de apotheek aangeeft dat u hier toestemming voor verleent. We hebben nog niet van alle patiënten in beeld of dit het geval is en of men zich aan wil melden voor dit Landelijk SteunPunt (LSP). Als u dit ook wilt regelen of als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met de assistente. Het is uiteraard niet verplicht om hier aan mee te werken.

Hieronder hebben we een korte toelichting op het LSP overgenomen van het VZVZ (de Vereniging voor Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie)

 

Van alle patiënten in onze huisartsenpraktijk houden wij een dossier bij in ons computersysteem. In uw huisartsdossier staat welke gezondheidsklachten u heeft en hoe wij u behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken. Bijvoorbeeld als u 's avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt. Met uw belangrijkste medische gegevens bij de hand kan de waarnemend huisarts u de best mogelijke zorg bieden.

Alleen met uw toestemming

Daarom vinden wij het belangrijk dat wij uw belangrijkste medische gegevens elektronisch kunnen delen met andere zorgverleners in <>. Maar dat kan niet zonder uw toestemming. Met uw toestemming kunnen wij een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar stellen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Via dit netwerk kan de waarnemer deze medische gegevens raadplegen in ons systeem. In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn. Zonder uw toestemming is dit niet mogelijk.

Uw belangrijkste medische gegevens

Als u toestemming geeft, stellen wij niet uw volledige huisartsdossier beschikbaar. De waarnemend huisarts kan alleen een samenvatting van uw dossier inzien. Daarin staan uw huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicijnen, allergieën en informatie over uw laatste vijf contacten met de huisarts en andere belangrijke informatie voor de waarnemend huisarts. Wilt u bepaalde gegevens liever niet delen? Dan kunnen wij die informatie afschermen.

Toestemming aan uw apotheek

Ook uw apotheek houdt een dossier over u bij. In uw medicatiedossier staat welke medicatie u krijgt en of u bepaalde medicijnen niet mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent. Uw apotheek kan uw medicatiedossier via het LSP delen met andere (dienst)apotheken, de huisartsenpost en medisch specialisten in het ziekenhuis. Ook de apotheek heeft daar uw toestemming voor nodig. Wilt u dat ook uw medicatiegegevens beschikbaar zijn via het LSP? Geef dan ook uw apotheek toestemming.

 

Hoe geeft u toestemming?

U kunt uw toestemming regelen bij de balie. De assistent geeft u een informatiefolder over het elektronisch delen van uw medische gegevens en een toestemmingsformulier. Dit kunt u volledig ingevuld en ondertekend weer bij ons inleveren. U kunt uw toestemming ook regelen via internet op www.ikgeeftoestemming.nl. Daar kunt u ook uw apotheek toestemming geven. Wilt u meer weten over het delen van medische gegevens via het LSP? Kijk dan op www.vzvz.nl.

Of vul onderstaandformulier in en lever dit in op de praktijk.

 

toestemmingsverklaring

Folder