* Aanvraag medicatie

Op diverse manieren kunt u medicijnen die u voor langere tijd moet gebruiken opnieuw aanvragen.

Recepten die ’s ochtends voor 10.00 uur zijn aangevraagd kunt u in de meeste gevallen dezelfde dag na 16.00 uur bij de apotheek afhalen. 

Dit aanvragen kan op verschillende manieren:

  • Zo kunt u de etiketten van de lege medicijndoosjes uitknippen en bij ons aan de balie inleveren.
  • U kunt ook gebruik maken van de receptenlijn 0511-452428, dit is een antwoordapparaat waarop u uw aanvraag kunt inspreken. Noem dan duidelijk uw geboortedatum en naam, het medicijn en de dosering.
  • Een derde manier is om de medicijnen via de website www.huisartsdouma.nl te bestellen (U zult u zich dan wel moeten registreren op de site (rechts op de pagina)
  • of via de mail huisarts@doumakollum.nl Tijdens vakantie wordt de mail en dus de aanvraag van uw herhaalmedicatie niet gelezen.

Herhaalservice: Sinds kort heeft de apotheek een nieuwe service voor chronische medicatie. In het kort komt het er op neer dat de apotheek u eraan herinnert wanneer uw medicijnen bijna op zijn en er weer nieuwe besteld moeten worden. Ze informeren of er nog wijzigingen zijn en passen dit zo nodig aan. U hoeft dan niet meer zelf de herhaling aan te vragen. Uiteraard gaat dit in nauwe samenwerking met de huisarts, omdat zij  de recepten uitschrijven en verantwoordelijk hiervoor zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk en de apotheek.