Herhaalservice

Als u bepaalde medicijnen voor lange tijd moet gebruiken spreken we van chronische medicatie. Sinds kort heeft de apotheek een nieuwe service voor chronische medicatie. In het kort komt het er op neer dat de apotheek u eraan herinnert wanneer uw medicijnen bijna op zijn en er weer nieuwe besteld moeten worden. Ze informeren of er nog wijzigingen zijn en passen dit zo nodig aan. U hoeft dan niet meer zelf de herhaling aan te vragen. Uiteraard gaat dit in nauwe samenwerking met de huisarts, omdat zij  de recepten uitschrijven en verantwoordelijk hiervoor zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk en de apotheek.