* Visie en uitgangspunten

Huisartsengeneeskunde is eerstelijnszorg. Dit betekent dat het om hulpverlening gaat die dicht bij de mensen thuis staat. De hulpverlening kan heel divers van aard zijn. Naast advisering, aandacht voor preventie en, begeleiding van patiënten met een hoger risico op chronische aandoeningen, wordt er ook projectmatig gewerkt. Zo is er momenteel een uitgebreid programma voor de ouder wordende mens. Natuurlijk kunt u ook voor de 'gewone' gezondheidsklachten, directe hulp en spoedeisende hulp in de praktijk terecht.

Het huidige beleid in de gezondheidszorg is er op gericht om verschillende activiteiten die eerder in  het ziekenhuis werden verricht nu in deze eerstelijn door de huisarts de laten uitvoeren. Zo is het in onze praktijk bijvoorbeeld mogelijk om uw longfunctie te laten meten, of een ecg te laten maken, worden kleine chirurgische ingrepen uitgevoerd, spiraaltjes geplaatst en worden er sterilisaties bij de man uitgevoerd.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Op deze site kunt u op elk moment van de dag informatie vinden over de praktijk, en over actuele ontwikkelingen betreffende de gezondheid. Als u een vraag heeft of als u medicijnen wilt bestellen kunt u dat middels deze site doen. Hiervoor kunt u rechtstreeks gebruik maken van het emailadres, of u kunt zich via deze (beveiligde) site aanmelden. Op elke werkdag lezen we de mail om 10.00 uur, waarna we gewoonlijk dezelfde dag nog een reactie geven. Mocht u een dringende vraag vraag hebben die zo spoedig mogelijk een reactie vraagt dan kunt u bellen naar 0511-451217 of in geval van spoed naar 0511-454249.

Ondanks alle veranderingen vinden het we het van het grootste belang om goede en zorgvuldige zorg te leveren. We hopen u zo goed mogelijk van dienst te zijn en vragen u als u suggesties ter verbetering dit aan ons te laten weten.