assistente

De assistentes: Aukje Banga, Douwina Postma-Homsma, en Diane ten Hage, zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Het is belangrijk dat u zich zo veel mogelijk aan de vaste (telefoon)tijden houdt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren zullen zij soms aanvullende vragen aan u stellen. Bij veel voorkomende klachten kan de assistente u uitstekend adviseren. Ook voor de assistente geldt het beroepsgeheim.

Naast het plannen van het spreekuur, het verwerken van de herhalingsmedicatie en het beantwoorden van vragen, heeft de assistente nog veel uiteenlopende taken waar u direct mee te maken kunt krijgen, zoals administratieve zaken en medische handelingen als injecties geven, wonden verbinden en laboratoriumonderzoek.