Diverse spreekuren

Via het praktijknummer 0511-451217 krijgt u de assistente aan de lijn. Als de assistente al iemand aan de lijn heeft, neemt de telefoonbeantwoorder het gesprek in eerste instantie aan, geeft informatie over telefoontijden en verbindt u zodra de lijn weer vrij is, met de assistente door. Via dit nummer maakt u afspraken en kunt u met vragen terecht. De assistente kan u adviseren en legt al uw vragen aan de huisarts voor.

Gewoonlijk duurt een consult 10 minuten, maar als u meerdere vragen heeft of als u een gesprek met dokter wilt, kunt u met assistente overleggen of een 'dubbel consult' raadzaam is.

In de praktijk zijn twee huisartsen werkzaam:

Dokter Douma heeft spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag. De donderdagochtend en de vrijdag worden gebruikt voor chirurgische ingrepen, vergadering, administratie en dergelijke

Dokter Achttien heeft spreekuur op donderdagochtend en op de vrijdag.

Omdat we een opleidingspraktijk zijn, kan het zijn dat aan u gevraagd wordt om op het spreekuur te komen bij de huisarts in opleiding. Mocht u daar bezwaar tegen hebben kunt u dat bij de assistente aangeven.

Diverse spreekuren:

  • Avondspreekuur: op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Hiervoor moet u dan wel overdag een afspraak maken..
  • Diabetes-, Astma- en Hypertensiespreekuur zijn op afspraak bij de praktijkondersteuner Hinke Bos-Wijbenga.
  • Afspraken op het gebied van psychische problematiek bij de praktijkondersteuner GGZ Tineke Koers.
  • Inloopspreekuur voor injecties: hiervoor kunt u zonder afspraak terecht op de maandag-, de dinsdag-, en de woensdagmorgen van 11.30-12.00 uur. Meldt u zich hiervoor wel bij de balie.
  • Telefonisch spreekuur: We hebben niet een vast tijdstip waarop u kunt bellen voor rechtstreeks overleg met de huisarts. Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijn en kunt u met vragen terecht. Zij kan u adviseren en legt uw vragen altijd aan de huisarts voor. Zonodig belt de huisarts u terug.
  • Kleine chirurgie, vasectomie, echo: De behandelingen die wat meer tijd in beslag nemen worden veelal op de donderdagmorgen gepland, maar als dat niet mogelijk is zoekt de assistente met u naar een geschikt moment.