Diverse spreekuren

Via het praktijknummer 0511-451217 krijgt u de assistente aan de lijn. Als de assistente al iemand aan de lijn heeft, neemt de telefoonbeantwoorder het gesprek in eerste instantie aan, geeft informatie over telefoontijden en verbindt u zodra de lijn weer vrij is, met de assistente door. Via dit nummer maakt u afspraken en kunt u met vragen terecht. De assistente kan u adviseren en legt al uw vragen aan de huisarts voor.

Gewoonlijk duurt een consult 10 minuten, maar als u meerdere vragen heeft of als u een gesprek met dokter wilt, kunt u met assistente overleggen of een 'dubbel consult' raadzaam is.

In de praktijk zijn twee huisartsen werkzaam:

Dokter Douma heeft spreekuur op maandag, woensdag en op vrijdag

Dokter Bergervoet heeft spreekuur op dinsdag en op de donderdagmorgen.

Omdat we een opleidingspraktijk zijn kan het zijn dat aan u gevraagd wordt om op het spreekuur te komen bij de huisarts in opleiding.

Diverse spreekuren:

  • Avondspreekuur: op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Hiervoor moet u dan wel overdag een afspraak maken..
  • Diabetes-, Astma- en Hypertensiespreekuur zijn op afspraak bij de praktijkondersteuner Hinke Bos-Wijbenga.
  • Afspraken op het gebied van psychische problematiek bij de praktijkondersteuner GGZ Tineke Koers.
  • Inloopspreekuur voor injecties: hiervoor kunt u zonder afspraak terecht op de maandag-, de dinsdag-, en de woensdagmiddag van 13.00-13.15 uur. Meldt u zich hiervoor wel bij de balie.
  • Telefonisch spreekuur: We hebben niet een vast tijdstip waarop u kunt bellen voor rechtstreeks overleg met de huisarts. Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijn en kunt u met vragen terecht. Zij kan u adviseren en legt uw vragen altijd aan de huisarts voor. Zonodig belt de huisarts u terug.
  • Kleine chirurgie, vasectomie, echo: De behandelingen die wat meer tijd in beslag nemen worden veelal op de donderdagmorgen gepland, maar als dat niet mogelijk is zoekt de assistente met u naar een geschikt moment.