Wetgeving

Ondanks onze inspanningen om u op het gebied van de huisartsenzorg zo goed mogelijk van dienst te zijn, beseffen we dat er mogelijk fouten worden gemaakt. We hopen dat u ons op de hoogte wilt houden van uw ervaringen, zodat we van onze fouten kunnen leren. Dit is één van de manieren waarop we hopen om steeds de kwaliteit van de zorg te monitoren.

Als u ergens ontevreden over bent zouden we graag met u hierover in gesprek gaan om samen te bespreken hoe we het probleem kunnen oplossen. Mocht u echter ook na een gesprek toch nog ontevreden zijn kunt u een klacht indienen en contact opnemen met de Klachtencommissie waarbij onze praktijk is aangesloten.

Hiervoor zijn we aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (de SKGE). Het uitgangspunt bij deze nieuwe regeling is om samen de problemen op te lossen, maar als dit voor u niet tot een bevredigende situatie leidt, kunt u uw verhaal voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze tussenpersoon zal samen met u en de zorgverlener naar een oplossing zoeken. Als ook dat niet tot een gewenste situatie leidt kunt u een klacht indienen. Voor meer informatie kunt u de site van de LHV of de SKGE raadplegen (https://www.skge.nl). Via de site zult u op de hoogte worden gehouden voor meer informatie en in de wachtkamer liggen folders.


29-05-2018