Praktijkfolder

Praktijkfolder W. Douma Kollum


W. Douma Kollum

Maartensplein 3
9291 BZ KOLLUM
Telefoon: 0511-451217
Spoed: 0511-454249
Fax: 0511-454108
Receptenlijn: 0511-452428

e-mail: huisarts@doumakollum.nl

www.huisartsdouma.nl

E-mail: huisarts@doumakollum.nl


Home

In huisartsengeneeskunde, is er veel veranderd de laatste jaren. Er zijn allerlei nieuwe inzichten, en technische mogelijkheden waardoor de focus steeds meer is komen te liggen op ziekte. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen afhankelijk zijn geworden van de gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk om ons te richten op gezondheid en willen ons richten op zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de patiënt 

We werken volgens actuele inzichten en de laatste ontwikkelingen, en zullen inspelen op de zorgbehoeftes van de patiënt en zijn omgeving. We willen zo goed mogelijk 'te dokteren' maar willen daarbij oog hebben voor de 'volledige mens' in zijn omgeving

De praktijk wil een lerende organisatie zijn en openstaan voor suggesties ter verbetering van de door ons geleverde zorg.

We hopen u met deze site zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen van onze praktijk en de huisartgeneeskunde.

Als u nog vragen heeft kunt altijd contact op nemen met de praktijk. 

praktijkfolder 

assistente

De assistentes: Aukje Banga, Douwina Postma-Homsma, en Diane ten Hage, zorgen ervoor dat de organisatie van de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Het is belangrijk dat u zich zo veel mogelijk aan de vaste (telefoon)tijden houdt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren zullen zij soms aanvullende vragen aan u stellen. Bij veel voorkomende klachten kan de assistente u uitstekend adviseren. Ook voor de assistente geldt het beroepsgeheim.

Naast het plannen van het spreekuur, het verwerken van de herhalingsmedicatie en het beantwoorden van vragen, heeft de assistente nog veel uiteenlopende taken waar u direct mee te maken kunt krijgen, zoals administratieve zaken en medische handelingen als injecties geven, wonden verbinden en laboratoriumonderzoek.

praktijkondersteuner somatiek

In de gezondheidszorg is een toenemend besef van het belang voor preventieve zorg. Daarnaast is een goede begeleiding van chronische zieken een kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg. Om de huisarts hierbij de ondersteunen is de opleiding tot het beroep van praktijkondersteuner ontstaan. In onze praktijk is Hinke Bos-Wijbenga praktijkondersteuner. Momenteel heeft ze spreekuur op de maandag, dinsdag en woensdag

De praktijkondersteuner is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met een bepaalde chronische ziekte of met een gezondheidsrisico. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan controles bij diabetes mellitus, astma, COPD of hypertensie, maar ook aan begeleiding van het stoppen met roken of lonfunctie-onderzoek, audiometrie, et cetera. Ze handelt volgens daarvoor ontwikkelde protocollen en heeft daarbij regelmatig overleg met de huisarts.

In de spreekuren wordt ook geadviseerd hoe u uw gezondheid, ondanks een bepaalde aandoening zo optimaal mogelijk kunt krijgen. Afhankelijk van het ziektebeeld of het gezondheidsprobleem worden er met u afspraken gemaakt over onderzoek, controles, medicatiegebruik en vervolgafspraken of verwijzingen.

Zowel het werk van de assistente als dat van de praktijkondersteuner gebeurt in nauw overleg met de huisarts.

Sinds enige tijd is er ook een ondersteuner werkzaam op het terrein van de psychologische hulpverlening.

* Openingstijden

OPENINGSTIJDEN praktijk

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur,

Ook voor spoedgevallen zijn we de gehele dag bereikbaar (0511-454249 of uit het keuzemenu optie 1).

 

 

 

uitzonderingen op de openingstijden:

 • avondspreekuur: Op maandag is de praktijk tot 19.00 uur geopend

 

 • op  donderdagmiddag is de praktijk gesloten. De praktijk sluit dan om 12.00 uur.

 

 • vakantiedagen: Voor dringende vragen wordt de praktijk dan overdag waargenomen volgens de volgende afspraak:

 

Patiënten waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K kunnen contact opnemen met de praktijk van 

dokter Bergervoet (0511-451238).

Patiënten van wie de achternaam begint met de letters L t/m Z kunnen contact opnemen met

dokter de Waard (0511-452470)

 

 

 

 

Afspraak maken

Via het praktijknummer 0511-451217 krijgt u de assistente aan de lijn. Als de assistente al iemand aan de lijn heeft, neemt de telefoonbeantwoorder het gesprek in eerste instantie aan, geeft informatie over telefoontijden en verbindt u zodra de lijn weer vrij is, met de assistente door. Via dit nummer maakt u afspraken en kunt u met vragen terecht. De assistente kan u adviseren en legt al uw vragen aan de huisarts voor.

Deze telefoonlijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Voor afspraken en telefonische vragen die nog dezelfde dag moeten worden afgehandeld, kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends bellen. Op andere momenten kan de assistente in de praktijk bezig zijn, waardoor zij tijdelijk niet aan de telefoon kan komen. Het antwoordapparaat vertelt u in dat geval wanneer ze weer beschikbaar is.

Diverse spreekuren

Via het praktijknummer 0511-451217 krijgt u de assistente aan de lijn. Als de assistente al iemand aan de lijn heeft, neemt de telefoonbeantwoorder het gesprek in eerste instantie aan, geeft informatie over telefoontijden en verbindt u zodra de lijn weer vrij is, met de assistente door. Via dit nummer maakt u afspraken en kunt u met vragen terecht. De assistente kan u adviseren en legt al uw vragen aan de huisarts voor.

Gewoonlijk duurt een consult 10 minuten, maar als u meerdere vragen heeft of als u een gesprek met dokter wilt, kunt u met assistente overleggen of een 'dubbel consult' raadzaam is.

In de praktijk zijn twee huisartsen werkzaam:

Dokter Douma heeft spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag. De donderdagochtend en de vrijdag worden gebruikt voor chirurgische ingrepen, vergadering, administratie en dergelijke

Dokter Achttien heeft spreekuur op donderdagochtend en op de vrijdag.

Omdat we een opleidingspraktijk zijn, kan het zijn dat aan u gevraagd wordt om op het spreekuur te komen bij de huisarts in opleiding. Mocht u daar bezwaar tegen hebben kunt u dat bij de assistente aangeven.

Diverse spreekuren:

 • Avondspreekuur: op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Hiervoor moet u dan wel overdag een afspraak maken..
 • Diabetes-, Astma- en Hypertensiespreekuur zijn op afspraak bij de praktijkondersteuner Hinke Bos-Wijbenga.
 • Afspraken op het gebied van psychische problematiek bij de praktijkondersteuner GGZ Tineke Koers.
 • Inloopspreekuur voor injecties: hiervoor kunt u zonder afspraak terecht op de maandag-, de dinsdag-, en de woensdagmorgen van 11.30-12.00 uur. Meldt u zich hiervoor wel bij de balie.
 • Telefonisch spreekuur: We hebben niet een vast tijdstip waarop u kunt bellen voor rechtstreeks overleg met de huisarts. Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijn en kunt u met vragen terecht. Zij kan u adviseren en legt uw vragen altijd aan de huisarts voor. Zonodig belt de huisarts u terug.
 • Kleine chirurgie, vasectomie, echo: De behandelingen die wat meer tijd in beslag nemen worden veelal op de donderdagmorgen gepland, maar als dat niet mogelijk is zoekt de assistente met u naar een geschikt moment.

 

      

 

 

 

Huisbezoek

Huisbezoek

Als u de huisarts nodig hebt, maar om medische redenen niet in staat bent het spreekuur te bezoeken kunt u thuis worden bezocht. De assistente kan vragen naar de reden van uw aanvraag. Met deze informatie kan ze inschatten en bepalen welke visites het eerst moeten worden afgelegd. Het kan ook zijn dat zij u vraagt toch naar de praktijk te komen, omdat de huisarts daar meer mogelijkheden heeft tot een goed onderzoek of goede behandeling. Gewoonlijk worden de visites ’s middags afgelegd.

 

 

Telefonisch spreekuur

We hebben niet een vast tijdstip waarop u kunt bellen voor overleg met de huisarts. Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijnen kunt u met vragen terecht. Zij kan u adviseren en legt uw vragen altijd aan de huisarts voor.
Zonodig belt de huisarts u terug.

Uitslagen :  worden door de assistente doorgebeld. Bij uitslagen die meer uitleg vragen  belt de huisarts zelf.

* Diensten

DOKTERSWACHT FRIESLAND 0900-112 7 112

Huisartsen zijn verplicht om zorg te dragen voor de patiënten 7x24 uur. De zogenaamde ANW-diensten (Avond,- Nacht,- en Weekenddiensten). Omdat het onmogelijk is om dit alleen voor de praktijk te doen, hebben huisartsen zich in de meeste gevallen verenigd in dienstenstructuren. Voor onze praktijk is dit de Dokterswacht Fryslân. de dokter doet meestal dienst in zijn eigen regio. In ons geval is dit Dokkum. Om de situatie werkbaar te houden is het belangrijk dat het beroep doen op deze dokterswacht ook alleen is voor de echt dringende gevallen. 

Voor deze urgente medische vragen tijdens diensturen kunt u contact zoeken met de dokterswacht. De assistente zal zowel naar uw naam, adres en verzekeringsgegevens etc. vragen, als naar de reden van uw telefoon. Bij grote drukte krijgt u eerst via een bandje te horen hoe lang de wachttijd is. Als er echter grote spoed geboden is kunt u het alarmnummer bellen (112). 

De post bevindt zich in Dokkum, bij het ziekenhuis Talma-Sionsberg.

* Spoedgevallen

SPOED (0511-454249)

Wanneer er zeer dringend medische hulp nodig is en de praktijklijn bezet is, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Een andere manier om een spoedgeval te melden is door in het menu van de 'normale' telefoonlijn (0511-451217) een 1 te kiezen u wordt dan doorgeschakeld naar de spoedlijn. 

Via deze lijn wordt u onmiddellijk te woord gestaan. In acute situaties kan de huisarts zeer snel ter plaatse zijn. Het is van groot belang om dit nummer alléén voor dringende gevallen te gebruiken. Dit nummer is in gebruik van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s middags 17.00 uur, hierna wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen naar de Dokterswacht Friesland. Zij zijn bereikbaar op 0900-112 7 112

Herhalen van medicijnen: Chronische medicatie

Als u bepaalde medicijnen chronisch gebruikt hoeft u hiervoor niet eerst op het spreekuur te komen, maar hoeft u alleen maar de betreffende medicijnen te 'herhalen'.

U kunt op verschillende manieren uw medicijnen herhalen.

 • Inleveren aan de balie van de etiketten,
 • Via deze website, zie homepage rechtsboven. 
 • Via de email: huisarts@doumakollum.nl
 • Via de fax: 0511-454108
 • Via de telefoon: 0511-452428

Als u gebruik maakt van de telefoon krijgt u de receptenlijn. Dit is een bandje waarop wordt uitgelegd wat u allemaal moet doen.

Voor de herhaling is het altijd belangrijk om over de juiste naam, geboortedatum en actuele adresgegevens te beschikken. Voorts is het belangrijk om precies te weten om welke medicijnen het gaat, welke sterkte, dosering en hoeveelheid.

In alle gevallen is het regel dat aanvragen, die tijdens werkdagen vóór 10.00 uur 's ochtends zijn gedaan, nog diezelfde dag vanaf 16.00 uur bij de apotheek kunnen worden afgehaald. Toch is het raadzaam om enkele dagen voordat u de medicijnen nodig heeft ze al te bestellen.

 

N.B.

Wat nieuw is is de herhaalservice bij de apotheek. Meer informatie hierover kunt u bij de apotheek krijgen.