Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Organisatie spreekuur


Per 1 januari zijn er een paar wijzigingen in de organisatie van het spreekuur. Artsen: Dokter Achttien doet op de donderdagmorgen en op de vrijdag het reguliere spreekuur. Dokter Douma zal dan wat meer tijd hebben voor de wat meer tijdrovende zaken zoals het doen van Echo's, chirurgische ingrepen en de 'regeldingen'. Assistentes: Aukje heeft naast haar werk hier, werk gekregen op de opleiding tot doktersassistente. Daardoor werkt ze niet langer meer op de maandag maar op de dinsdag en de donderdag. Douwina zal op de maandagmorgen, de dinsdagmorgen en de hele woensdag werken, Diane werkt vanaf nu op de maandag en vrijdag en op de woensdagmorgen. Het inloopspreekuur voor injecties is daardoor verplaatst naar de maandag, dinsdag en woensdagmorgen.
Lees verder »

Uitwisselen relevante medische gegevens aan zorgverleners


Graag willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw relevante medische gegevens, in situaties dat dit wenselijk is, toegankelijk te maken voor andere zorgverleners dan de huisarts. Omdat we dit nog niet bij alle patiƫnten is geactiveerd brengen we dit opnieuw onder uw aandacht. Als u overweegt om hiervoor toestemming te geven en als u meer informatie hierover wilt hebben kunt u de site van het VZVZ raadplegen en contact opnemen met de assistente. In de wachtkamer liggen folders en aanmeldingsformulieren.
Lees verder »

Wetgeving


Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving op het gebied van privacy: De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Deze wet vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Wat kunt u doen als er een situatie is waarover u niet tevreden bent? Per 1 januari 2017 is er in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) een nieuwe regelgeving van kracht.
Lees verder »

kosten huisarts


Uw bezoek aan de huisarts valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat deze hulp niet bij u in rekening wordt gebracht en ook niet met uw eigen risico wordt verrekend. Een verwijzing, medicatie of laboratoriumonderzoek valt veelal niet onder het basispakket en zal afhankelijk van uw verzekering wel geheel/gedeeltelijk voor uw rekening zijn.
Lees verder »

GRIEPVACCINATIE


De Griepvaccinatie is bijna afgerond. Mocht u nog geen inenting hebben gehad en wilt u die toch nog ...
Lees verder »

zomervakantie


Tiid hald gjin skoft,
Oftewel de tijd gaat snel, het is al weer haast zomervakantie... De praktijk ...
Lees verder »

nieuwe gezichten


Sinds vorige week hebben we een doktersassistente in opleiding: Eke Postma. Eke zal tot de zomervakantie ...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten