Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Wetgeving


Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving op het gebied van privacy: De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Deze wet vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Wat kunt u doen als er een situatie is waarover u niet tevreden bent? Per 1 januari 2017 is er in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) een nieuwe regelgeving van kracht.
Lees verder »

kosten huisarts


Uw bezoek aan de huisarts valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat deze hulp niet bij u in rekening wordt gebracht en ook niet met uw eigen risico wordt verrekend. Een verwijzing, medicatie of laboratoriumonderzoek valt veelal niet onder het basispakket en zal afhankelijk van uw verzekering wel geheel/gedeeltelijk voor uw rekening zijn.
Lees verder »

Keuzetabel bij diabetes type 2


Soms blijft de bloedsuiker te hoog als u tabletten metformine en gliclazide slikt. Dan bespreekt u met uw huisarts de mogelijkheden. Een keuzetabel kan hierbij helpen.
Lees verder »

GRIEPVACCINATIE


De Griepvaccinatie is bijna afgerond. Mocht u nog geen inenting hebben gehad en wilt u die toch nog ...
Lees verder »

zomervakantie


Tiid hald gjin skoft,
Oftewel de tijd gaat snel, het is al weer haast zomervakantie... De praktijk ...
Lees verder »

nieuwe gezichten


Sinds vorige week hebben we een doktersassistente in opleiding: Eke Postma. Eke zal tot de zomervakantie ...
Lees verder »

thuisarts.nl


De Nederlandse Huisartsenvereniging heeft een nieuwe website ontwikkeld. Op deze site wordt betrouwbare ...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten